Peru – dokończenie budowy klasztoru sióstr klarysek w Pariacoto

Cała kwota potrzebna na projekt to 22 000 zł
68% już jest/6 863 zł do końca

Siostry klaryski w Pariacoto budują klasztor, aby móc przyjmować nowe kandydatki, które zgłaszają się coraz liczniej. Powołaniem Sióstr jest ciągłą modlitwa w intencji misji, a szczególnie w intencji pielgrzymów, którzy bardzo licznie przybywają do miejsca męczeństwa Błogosławionych polskich franciszkanów.

Już od dwóch lat wspieramy Siostry ich w tym dziele. Dzięki Waszemu wsparciu już tak wiele udało się zrobić! Pomogliśmy sfinansować wzniesienie pierwszego pietra, gdzie będą mieścić się cele dla sióstr oraz toalety, jak również schody na strych. Następnie, zebraliśmy środki na zalanie dachu i na dalszą budowę na strychu, na którym będą pracownie. Siostry utrzymują się m.in. ze sprzedaży własnoręcznie zrobionych dewocjonaliów, prowadzą także warsztat naprawy i odnowy figur świętych.

Teraz Siostry zwróciły się do nas z kolejną prośbą o wsparcie, aby przykryć ostatnie piętro dachem. Jest to już ostatni etap budowy, którego zakończenie pozwoli Siostrom użytkować nowe pomieszczenia. Szybkie zakończenie prac jest też niezbędne, aby nadchodząca pora deszczowa nie zniszczyła dotychczas wybudowanej części.

Pomóżmy Siostrom skończyć budowę!

 

Zadaszenie klasztoru w Pariacoto

Aby siostry mogły korzystać z nowego klasztoru niezbędne jest przykrycie budynku dachem. Pomóż im!

Wpłacam