Organizacja obozów wakacyjnych w Sunyani i Jemie


Miejsce:
Sunyani, Jema

Cel projektu: organizacja obozów wakacyjnych dla 470 dzieci i młodzieży z Sunyani i Jemy.

Działania:
W 2010 roku już po raz czwarty grupa wolontariuszy ze Świętochłowic podjęła się organizacji obozów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży w Ghanie. Tym razem zorganizowano trzy obozy – jeden w domu dla dzieci Boys Home w Sunyani dla ok. 200 dzieci, drugi w ubogiej dzielnicy Zongo również dla około 200 dzieci, oraz trzeci w miejscowości Jema dla ok. 70 młodzieży.

Podczas obozów wakacyjnych Sunyany (w Boys Home oraz Zongo) dzieci każdego dnia uczestniczyły w modlitwie katolickiej i muzułmańskiej, lekcjach angielskiego i matematyki, rozgrywkach między drużynowych, a co najważniejsze dla wielu z nich miały zapewniony obiad. Nie zabrakło czasu również na zajęcia rozwijające dzieci kulturalnie – teatr, taniec oraz luźne gry i zabawy.

W tym roku po raz pierwszy wolontariusze zorganizowali obóz wakacyjny dla młodzieży w Jemie, na zaproszenie księży werbistów prowadzących tutejszą parafię. Parafia ma pod opieką 14 wiosek, a księża tam pracujący, na czele z polskim misjonarzem oprócz posługi kapłańskiej prowadzą także szkołę podstawową, szkołę średnią oraz przedszkole. W obozie wzięło udział 70 młodych ludzi – mieszkańców Jemy oraz wiosek objętych opieką parafii.

Wolontariusze:

• ks. Mirosław Niechwiej
• Anna Knebel
• Joanna Maciejewska
• Emilia Fels
• Kasia Zielińska

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Ghana Sunyani, Jema 2010 470