Motor dla misji w Bangladeszu

Cała kwota potrzebna na projekt to 5 760 zł
100% już jest

Tylko 2 misjonarzy i mieszkańcy ponad 100 wiosek okolic Lokhikul czekający na możliwość uczestnictwa w Mszy św. Dzięki pomocy darczyńców zakupiono motor, który umożliwia misjonarzom docieranie z  Ewangelią i pomocą do najbardziej potrzebujących!

Misja w Lokhikul istnieje od 2012 roku i jest drugą salezjańską placówką w Bangladeszu. Obecnie pracuje tam dwóch salezjanów. Choć obszar parafii obejmuje ponad 100 wiosek, mieszka tam około 150 katolickich rodzin (ok. 500 osób). Wielu z nich to ludzie nieochrzczeni, dlatego tak pilną potrzebą jest ewangelizacja i edukacja.

Chrześcijanie należą do najbiedniejszej i najmniej wykształconej ludności Bangladeszu. Wiele dzieci kończy edukację po 3 lub 4 latach szkoły podstawowej, a duża część, szczególnie z wiosek, w ogóle nie uczęszcza do szkoły. Ponad 70% ludzi nie potrafi czytać ani pisać. Brak szkoły i brak dostatecznych warunków do nauki przyczynia się do stopniowego pogarszania się warunków życia jak i wiary tych ludzi. Większość chrześcijan żyje w warunkach skrajnej biedy – mieszkają w domach z gliny, bez prądu, dostępu do wody pitnej, pozbawieni dostępu do opieki zdrowotnej (najbliższy dobry szpital znajduje się w odległości 100 kilometrów). Wielu z nich, jeśli uda im się znaleźć pracę, pracuje za 1,5 euro dziennie.

Problemem w pracy misyjnej są duże odległości i fatalny stan dróg, a w wielu miejscach nawet ich brak. Dlatego do Ewangelizacji i służby ludziom misjonarzon niezbędny jest motor – jedyny środek transportu pozwalający dotrzeć do trudno dostępnych miejsc. Trudne warunki terenowe są przyczyną szybkiej eksploatacji i zniszczenia pojazdu, dlatego konieczny był zakup nowego motocykla.

Połowa kwoty na motor została zapewniona przez MIVA Polska.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Bangladesz Lokhikul 2015