Leki dla Iraku

Cała kwota potrzebna na projekt to 57 000 zł
26% już jest/41 934 zł do końca

Od 2014 Irak był atakowany przez Państwo Islamskie. Trwający konflikt powoduję, że ponad milion osób potrzebuje pomocy humanitarnej. Sytuacja mieszkańców i uchodźców w regionie Kirkuk i Sulaimanyah jest ciągle bardzo trudna. Kirkuk liczy około 1.26 mln mieszkańców (dane z 2017 roku), Sulaimanyah około 656 100 mieszkańców (dane z 2015 roku). Jak podaje organizacja Amnesty International, Irak, gdzie obecnie 3,1 mln ludzi jest wewnętrznie przesiedlonych przyjął 223 894 uchodźców z Syrii.

 

Oprócz wielu potrzeb, takich jak: wsparcie rodzin, zapewnienie dostępu do prądu, odbudowa szkoły. Najpilniejszą potrzebą jest zakup leków. Przy katedrze w Kikruk i kościele św. Józefa w Sulaimanyah funkcjonują dwie apteki. Każdego miesiąca na zakup leków dla miejscowej ludności i przebywających tam uchodźców potrzebne jest około 5000 euro. 

 

 

Wiemy, że w takich sytuacjach możemy na Was liczyć!
Za każdą pomoc, dziękujemy!

 

Leki dla Iraku

Każdego miesiąca na zakup leków dla miejscowej ludności i przebywających tam uchodźców potrzebne jest około 5000 euro.

Wpłacam