Kontynuacja projektu: Panele słoneczne w domu dla dzieci ulicy w Kenii

Cała kwota potrzebna na projekt to 61 765 zł
6% już jest/57 666 zł do końca

Pamiętacie jak zbieraliśmy fundusze na panele słoneczne dla placówki Bosco Boys w Nairobi?
Dzięki Wam, przekazaliśmy na ten cel 60 160,80 zł.
Chłopcy i Salezjanie z Nairobi dziękują za Waszą hojność.

 

 

Budynek jest duży, przygotowywane są kolejne pomieszczenie dla chłopców ulicy, stąd potrzeba zakupienia kolejnych paneli słonecznych.
Afryka gromadzi 51% światła słonecznego docierającego na ziemię (49% dzieli się na wszystkie pozostałe części świata). Z racji swojego położenia geograficznego Kenia posiada olbrzymi potencjał uzyskiwania energii słonecznej (o 4,5 razy większe niż Polska). Rozwiązanie takie jest więc trwałe i przyjazne dla środowiska.

Czym zajmują się Salezjanie w Nairobi…

Od 28 lat Salezjanie z Nairobi tworzą dom dla dzieci, których codziennością była ulica. Pomagają młodym ludziom, pozbawionym domu rodzinnego lub przebywających z dala od niego w poszukiwaniu pracy i „lepszego” życia, którym przyciąga stolica kraju.

Don Bosco Kariua – pierwszy z ośrodków Bosco Boys – usytuowany jest w sercu Nairobi. Jest to ośrodek pierwszego kontaktu z dziećmi ulicy. Dzieci korzystają tu z lekcji nieformalnych oraz łazienek, gdzie codziennie mogą się umyć. W każdą niedzielę pracownicy ośrodka przemierzają ulice Nairobi i zapraszają dzieci, które dotąd nie trafiły do ośrodka, aby mogły skorzystać z jego oferty. Dzieci najbardziej regularnie korzystające z ośrodka, które wyrażają chęć wyjścia z obecnej sytuacji, przyjmowane są do kolejnego ośrodka.

Don Bosco Boys Langata – to dom, w którym dzieci przebywają stale przez maksymalny okres 3 lat. Ośrodek prowadzi specjalny program rehabilitacyjny oraz zajęcia lekcyjne.

Don Bosco Boys Kuwinda – jest trzecim etapem rehabilitacji dzieci ulicy. Tutaj dzieci włączane są w formalny system edukacji. Ośrodek prowadzi szkołę podstawową, do której uczęszczają zakwaterowane na jego terenie dzieci, które przeszły proces rehabilitacji (obecnie 150 dzieci) oraz 125 uczniów pochodzących z okolic ośrodka, którzy dochodzą wyłącznie na lekcje szkolne. Dzięki połączeniu edukacji dzieci, które przechodzą proces rehabilitacji z dziećmi ze „zwykłych” rodzin, proces przywracania do funkcjonowania w społeczeństwie staje się szybszy i bardziej efektywny. Tutaj wszyscy uczniowie otrzymują ciepłe posiłki, mogą także rozwijać swoje zdolności i zainteresowanie poprzez udział w zajęciach dodatkowych takich jak: taniec, chór, koła zainteresowań (gastronomiczne, wyrobów artystycznych, akrobatyczne), zajęcia sportowe. Szkoła organizuje dla nich także wycieczki i obozy wakacyjne. Organizowane są także seminaria dla rodziców oraz wizyty w domach rodzinnych dzieci, które posiadają rodziny oraz wsparcie dla młodzieży, która ukończyła edukację podstawową w postaci pomocy w podjęciu i przejściu edukacji na szczeblu średnim i wyższym.

Poniżej zamieszczamy filmik z wyjaśnieniem i prośbą od ks. Luka SDB

 

Panele słoneczne dla Domu Bosco Boys w Nairobi

Od 28 lat Salezjanie z Nairobi tworzą dom dla dzieci, których codziennością była ulica.

Wpłacam