Kenia – wsparcie obozu dla uchodźców w Kakumie

Cała kwota potrzebna na projekt to 24 000 zł
42% już jest/13 727 zł do końca

Obóz dla Uchodźców Kakuma usytuowany jest w dzielnicy Turkana – północno-zachodnim regionie Kenii. Obóz Uchodźców Kakuma niesie pomoc uchodźcom, którzy opuścili swoje domostwa na skutek wojny bądź prześladowań. Organizacja została powołana w 1993 roku aby pomóc 16 000 dzieci uciekającym na skutek wojny w Sudanie. Od tego momentu pomaga uchodźcom m.in. z Somali, Etiopii, Burundi, Demokratycznej Republiki Konga, Erytrei, Ugandy oraz Rwandy. Według wrześniowych statystyk UNHCR (Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców) z 2018 roku, liczba populacji obozu wyniosła 186 348.
Obóz Uchodźców Kakuma znajduje się w dzielnicy Turkana charakteryzującej się wysokimi temperaturami i dużą ilością pyłu piaskowego.  Temperatura powietrza w ciągu dnia wynosi 40 C, natomiast w ciągu nocy rzadko spada poniżej 30 C. Oprócz surowego klimatu, mieszkańcy narażeni są na silne wiatry i burze piaskowe. Częstotliwość opadów jest nieregularna i ciężka do przewidzenia. Wyróżnia się 2 pory deszczowe. Długie opady występują zazwyczaj od kwietnia do lipca, natomiast krótkie opady przypadają od października do listopada. Opady oraz gwałtowne burze powodują powstawanie nagłych powodzi.

Don Bosco w Kakumie rozpoczął swoją działalność w 1993 roku jako instytucja edukacyjna i charytatywna, zarządzana i administrowana przez Salezjanów Don Bosco ze wschodniej Afryki. Obecnie liczy ona około 3000 młodych uchodźców oraz młodzież ze społeczności Turkana.
Don Bosco w Kakumie stanowi centrum nadziei i przemiany, które pozwala młodym uchodźcom być bardziej niezależnym oraz przywraca im godność w imię zasad Don Bosco – kładącego nacisk na takie wartości jak sprawiedliwość, pokój oraz integralność stworzenia.
Misją Salezjanów Don Bosco jest przygotowanie młodych ludzi (chłopców oraz dziewcząt, włączając w to lokalną populację Turkana) do życia poprzez umożliwienie im zdobywania umiejętności technicznych i praktycznych. Dzięki temu staną się dobrymi obywatelami oraz ludźmi wierzącymi w swoich własnych ojczyznach.
Główny celem ośrodka w Kakumie jest dostarczenie uchodźcom niezbędnych umiejętności, zasobów materialnych oraz wiary w to, że znajdą oni godne zatrudnienie i staną się samowystarczalni w azylu jakim jest dla nich Kenia. Uchodźcy w wieku od 15 do 35 lat, którzy stanowią ponad 50% populacji wspólnoty potrzebują największego wsparcia. Centrum Szkolenia Zawodowego w Kakumie organizuje wiele kursów zarówno dla uchodźców jak i lokalnych mieszkańców m.in. stolarstwo, spawanie, krawiectwo damskie, hydraulika, murarstwo, zajęcia z obsługi komputera, obsługa biurowa oraz język angielski. Program skupia się także na umocnieniu więzi społecznych poprzez liczne szkolenia dotyczące funkcjonowania we wspólnocie.

Główne centrum szkolenia zawodowego zlokalizowane jest na 10 arach ziemi, która ze względu na własności produkcyjne umożliwia przeprowadzanie wielu szkoleń. Pomimo to, teren ten narażony jest na powodzie. Przez lata powódź stopniowo erodowała glebę, wypłukując ziemię, na której usytuowany jest ośrodek. Rzeka okresowa będąca przyczyną powodzi wzięła swój początek ze strumienia utworzonego w 2013 roku. Prze kolejne lata stopniowo zamieniała się w większą rzekę, której źródło znajduje się w wysokich górach ciągnących się od sąsiedniej Ugandy do północno-zachodniego obszaru Obozu Uchodźców Kakuma. Obecnie, część zabudowań oraz toalety zostały zalane. Przewiduje się, że w ciągu kolejnych opadów może zostać zalany wydział stolarski, część wydziału spawalniczego oraz instalacja solarna. Aktualna powódź zabrała 20 m2 i obniżyła teren na którym znajduje się obóz.

Celem projektu jest: zmniejszenie niszczycielskich skutków powodzi w Centrum Szkolenia Zawodowego Don Bosco w Kakumie poprzez przekopanie i zmianę kierunku biegu rzeki.

Pomóż uchodźcom w Kenii!

Pomóż w zmniejszeniu niszczycielskich skutków powodzi w obozie dla Uchodźców w Kakumie.

Wpłacam