Kampanie medialne i sport narzędziami prewencji w Odumase – Sunyani

Miejsce: Odumase – Sunyani

Ghana leży w Afryce zachodniej i jest jednym z najlepiej rozwijających się krajów tego kontynentu. Mimo to, jednym z palących problemów dotykających społeczeństwo ghańskie jest zjawisko nadużywania narkotyków przez młodzież oraz wciąż utrzymująca się liczba osób zarażonych wirusem HIV. Projekt został zrealizowany wśród młodzieży szkół średnich w dystrykcie Sunyani, w regionie Brong Ahafo i w efekcie ma przyczynić się do poprawy ich stanu zdrowia i jakości życia.

Cel projektu: podniesienie jakości życia młodzieży w Sunyani, poprzez przyczynienie się do poprawy stanu jej zdrowia.

Działania:
• kompleksowe działania szkoleniowe, medialne i sportowe przygotowane i przeprowadzone
m.in. przez 11 szkół zaproszonych do wzięcia udziału w projekcie w ramach poszerzenia oferty kampanii/programów prewencyjnych w zakresie używania narkotyków oraz HIV/AIDS
• stworzenie odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej realizację programów prewencyjnych z wykorzystaniem sportu na dużą skalę
• przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i uczniów z 11 szkół w celu poszerzenia ich wiedzy i usystematyzowania działań w zakresie prewencji – podniesienie kompetencji lokalnych liderów działań projektowych.

Pracownicy i wolontariusze:
• Martyna Hapeta
• Aleksandra Piszel
• kl. Roman Sikoń

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Ghana Odumase – Sunyani 2010