Dożywianie ubogich w Czadzie

Najbiedniejsi mieszkańcy parafii salezjańskiej w Sarh cierpią głód. Ich los możesz zmienić nie odchodząc od komputera. Pomóż już dziś!
Cała kwota potrzebna na projekt to 26 580 zł
100% już jest

 

Salezjanie w Sarh pracują w ubogiej dzielnicy na obrzeżach miasta. Prowadzą parafię, ośrodek młodzieżowy oraz szkoły (przedszkole, szkoła podstawowa i średnia).Jednak ciężko mówić o ewangelizacji, czy edukacji kiedy wielu parafian nie ma zapewnionych podstawowych potrzeb życiowych.

Projekt dożywiania jest kontynuacją działań, które podejmowaliśmy w 2016 roku we współpracy z ks. Arturem Bartolem.

Obecny proboszcz ks. Florent NGOUMBETI (z którym współpracowaliśmy w ubiegłych latach w projektach realizowanych w Republice Środkowoafrykańskiej) poprosił o kontynuowanie wsparcia dożywiania najuboższych. Pomoc trafi do ponad 300 dzieci i dorosłych zamieszkujących przedmieścia Sarh i ubogie wioski na obrzeżach miasta.

Głównym pożywieniem mieszkańców tego regionu jest proso, kukurydza, ryż i orzeszki ziemne. 

1 worek ryżu (50 kg) = 200 zł

 

 

Dożywianie ubogich w Czadzie

Najbiedniejsi mieszkańcy parafii salezjańskiej w Sarh cierpią głód. Ich los możesz zmienić nie odchodząc od komputera. Pomóż już dziś!