Centrum edukacyjne w Nkhotakota

 

Miejsce:
Malawi, od lat zaliczane jest do czołówki najbiedniejszych krajów świata. Kraj boryka się
z wieloma problemami; przyczyną wielu z nich jest niedostateczna edukacja jego mieszkańców.
W Malawi brakuje dobrze wykształconych nauczycieli, niezbędnej infrastruktury, materiałów edukacyjnych, środków finansowych, a także motywacji ze strony nauczycieli i rodziców. Głównym celem projektu, rozpoczętego w roku 2006 było zwiększenie dostępu do edukacji mieszkańców regionu Nkhotakota.

Działania:
• Drugi etap projektu (styczeń-maj 2007) obejmował kontynuację prac budowlanych
i wykończeniowych przy Centrum Edukacyjnym w Nkhotakota. M.in. etap ten objął takie prace jak: wykończenie dachów i wnętrz, wykonanie sufitów, krat okiennych, dokończenie ogrodzenia, dokończenie budowy szamba-oczyszczalni bakteryjnej, wyrównanie oraz odwodnienie terenu pod boiska sportowe.
• 8 maja centrum edukacyjne zostało uroczyście przekazane partnerom lokalnym.

Wolontariusze i pracownicy zaangażowani w realizację projektu:
• 2 pracowników: kierownik budowy – Tomasz Śliwiński, Jadwiga Karlak – koordynator administracyjny

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Malawi Nkhotakota 2006-2007