Studnia głębinowa w Tanzanii

Cała kwota potrzebna na projekt to 54 000 zł
100% już jest

Sześćset trzydzieści. Tylu uczniów szkoły podstawowej im. Św. Seweryna w Biharamulo nie ma dostępu do zdrowej wody pitnej. Dotyczy to również nauczycieli, pracowników szkoły i okolicznych mieszkańców. Szkoła oraz internat dla dzieci, wybudowane przez SWM w latach 2008-2009, należą do katolickiej parafii Biharamulo w północno-zachodniej Tanzanii, nad Jeziorem Wiktorii. Jest to jeden z najbiedniejszych regionów w kraju.

adopcja_Tanzania_szkola

Szkoła korzysta odpłatnie z miejskiego systemu wodociągowego, ale woda nie jest dostatecznie uzdatniana, a niskie ciśnienie nie pozwala na zastosowanie jej w prysznicach. Ma to szczególnie znaczenie w internacie oraz szkole, do której uczęszczają dzieci w wieku 6-14 lat. Gdyby placówka miała własną studnię, pieniądze na opłaty mogłyby być przeznaczone na wydatki programowe. Każda złotówka oznacza szansę przyjęcia do szkoły nowych uczniów.

Aby podnieść jakość kształcenia, szkoła zabiega o nauczycieli spoza Biharamulo, nawet z sąsiedniej Kenii i Ugandy. Trudno jest skłonić ich do zamieszkania w domach na terenie szkoły, skoro nie można im zapewnić zwykłych warunków bytowych.

Dzięki takiej pomocy możemy sprawić, że życie w naszej szkole będzie łatwiejsze i bezpieczniejsze. Czekamy na Twoją pomoc!

projekt-tanzania-studnia-1200x900

Grunt pod budowę studni już jest przygotowany. Regionalny Inspektorat ds. wody przeprowadził badania i wskazał korzystne miejsca odwiertu. Wspólnota parafialna zaofiarowała materiały budowlane i pracę przy wykończeniu studni.

Wykonanie odwiertu przez wyspecjalizowaną firmę będzie kosztować ok. 45.000 zł. Następny krok, czyli przebadanie próbek wody to koszt około 1.000 zł. Koszty uzdatnienia wykonanego ujęcia pokryje zarząd miasteczka.

Woda ze studni będzie wydobywana za pomocą pompy napędzanej energią słoneczną. Zamówienie i zainstalowanie pompy będzie kosztować 5.000 zł. Pompa będzie zarządzana i serwisowana przez wyznaczonych pracowników szkoły. Koszty administracyjne wyniosą ok. 3.000  zł.

Społeczność Biharamulo jest dobrze zorganizowana i solidarnie pracuje na rzecz nowego ujęcia wody. Dlatego wspieramy to działanie. Naszym zadaniem jest zebranie 54.000 złotych. Jest to zupełnie możliwe – liczy się każdy grosz!