Budowa siódmej studni w RCA

Cała kwota potrzebna na projekt to 14 000 zł
100% już jest

Położony w samym sercu Afryki kraj od lat targany jest wewnętrznymi konfliktami. Praca misyjne w tym regionie jest nie tylko trudna, ale często także niebezpieczna. Wszechobecne jest także ubóstwo –  większość mieszkańców żyje poniżej jego granicy, czyli za mniej niż 4 złote dziennie. Głód i problem z dostępem do wody pitnej jest tu codziennością – ponad 38% dzieci cierpi z powodu niedożywienia.

W położonej na obrzeżach stolicy dzielnicy Galabadja mieści się parafia św. Jana, na której w sierpniu ubiegłego roku rozpoczął prace ks. Artur Bartol. Przez wiele lat pracował on w Czadzie, gdzie koordynował m.in. budowę 16 studni dla mieszkańców okolic Sarh.Teraz chce wybudować kolejne, tym razem dla swoich nowych parafian. Parafia liczy prawie 10.000 wiernych, a w jej obrębie znajduje się 12 kaplic, które obsługują misjonarze. To właśnie przy kaplicach mają powstać studnie, z których będzie korzystać cała okoliczna ludność.

Pierwsza studnia powstanie dzięki hojności indywidualnego darczyńcy przy kaplicy św. Dominika. Kolejną ufundował zespół Polaków pracujących w Norwegii. Trzecia wybudowana zostanie dzięki ofiarom naszych Darczyńców oraz wsparciu wolontariuszy z Karmelitańskiego Dzieła Miłosierdzia i wiernych z krakowskiej parafii Ojców Karmelitów  na Piasku. Fundusze na czwartą udało się zebrać właśnie dzięki Wam – naszym Darczyńcom i waszym ogromnym otwartym sercom! Piąta i szósta ufundowane zostały przez indywidualnych anonimowych darczyńców.

Kaplic jest 12, więc nie ustajemy! Zbieramy na kolejną studnię!