Budowa siedemnastej studni w Czadzie

Cała kwota potrzebna na projekt to 16 000 zł
100% już jest

Minęliśmy już półmetek! To będzie już siedemnasta studnia dla mieszkańców okolic Sarh, gdzie pracuje ks. Artur Bartol. W obrębie parafii św. Józefa Salezjanie docierają do 30 okolicznych wiosek – studnia potrzebna jest w każdej z nich. Każda z nich zapewni stały dostęp do wody pitnej 500-600 osobom. Studnie są budowane niedaleko domów katechistów, którzy będą je otaczali opieką, aby służyły mieszkańcom przez wiele lat.

To dla nich budujemy studnie: