Budowa przychodni medycznej w Kiabakari w Tanzanii

Realizowany w okresie od czerwca do listopada 2004 r. w miejscowości Kiabakari w Tanzanii, w którym wzięło udział 2 wolontariuszy. Projekt zakładał budowę przychodni medycznej, a w tym: zakup materiałów budowlanych, kierowanie przebiegiem prac budowlanych oraz nadzorowanie racjonalnego wykorzystania środków. Projekt był kontynuowany w 2005 roku.

Przychodnia w Kiabakari powstała, aby nieść pomoc najsłabszym dzieciom i ich rodzinom zamieszkującym okolice Kiabakari. W roku 2005 zostały dokonane prace wykończeniowe ośrodka. W przyszłym roku ośrodek ma być wyposażony w sprzęt medyczny.

Kraj Miejscowość Rok Liczba odbiorców
Tanzania Kiabakari 2005