Budowa centrum katechezy dla dzieci i alfabetyzacji dorosłych w Burundi

Cała kwota potrzebna na projekt to 30 000 zł
100% już jest

Celem projektu jest utworzenie miejsca przeznaczonego do nauczania dzieci katechezy oraz dorosłych umiejętności czytania i pisania. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wybudowanie odpowiedniej infrastruktury, która może pomieścić 180 dzieci i 90 dorosłych. Centrum będzie się składać z trzech sal lekcyjnych oraz dwóch pokoi sekretariatu. Będzie ono centralnym miejscem, w którym wszyscy dorośli nieposiadający wykształcenia szkolnego, będą mogli nauczyć się czytać i pisać. W Burundi 40 procent populacji nie posiada tej umiejętności.

Obecnie ponad 80% chrześcijan stanowią katolicy. Parafia Świętego Augustyna w Bikinga liczy sobie ponad 24 tysiące chrześcijan, posiadając zaledwie dwóch księży. Z tego powodu katechiści odgrywają ważną rolę w procesie ewangelizacji. Kościoły podczas niedzielnych Eucharystii są pełne, natomiast duża część wiernych wciąż nie jest w stanie samemu czytać Słowa Bożego, co też nie pozwala im odpowiednio przeżywać swojej wiary. Występują przypadki uciekania się do czarów, przesądów, magii czy narkotyków. Dużym problemem są głębokie spory w rodzinach oraz ogólna chęci zemsty. Bardzo mało młodych kontynuuje edukację i często spotykane są przypadki przestępczości oraz ucieczki ludności wiejskiej do miast.

Archidiecezja Gitega, a w szczególności Parafia Świętego Augustyna w Bikinga, czują szczególnie swoje powołanie w momencie, w którym obserwujemy gwałtowny rozrost sekt. Jednakże jest to parafia bardzo młoda, założona w 2016 roku, której wierni są bardzo biedni. Brakuje tu niezbędnych środków finansowych do zbudowania sal lekcyjnych przeznaczonych na katechezy dla dzieci i naukę czytania i pisania dla dorosłych.

Parafia zaangażowała się w prowadzenie katechezy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Niestety przedstawiciele kościoła protestanckiego kategorycznie zabronili prowadzenia w swoich placówkach lekcji religii katolickiej oraz zebrań ruchów katolickich lub innych wspólnot kościelnych, pomimo faktu że 80% dzieci w tych szkołach wyznaje wiarę katolicką. Dziewięć spośród jedenastu szkół prowadzone są przez protestantów. Poszkodowane są w pierwszym rzędzie nasze dzieci. Centrum które budujemy pozwoli zatem przekazywać dzieciom wiarę katolicką. Dorośli skorzystają z niego otrzymując lekcje nauki czytania i pisania. Aby spełnić te cele, parafia potrzebuje odpowiedniej infrastruktury.

POMÓŻMY SIOSTROM KARMELITANKOM NA MISJI W BURUNDII

 

Rozbudowa infrastruktury w Burundii

Celem projektu jest wybudowanie centrum katechezy dla dzieci i alfabetyzacji dorosłych.