Życzenia na Wielkanoc

Na te Święta Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa życzymy,
by Jego blask zwyciężający śmierć, rozjaśniał doliny zmartwień,
przenikał cienie codziennych trudów, umacniał w chwilach boleści,
podnosił w czasie słabości i prowadził ku wiecznej radości.

Radosnego Alleluja!