ZAMBIA – Adopcja Miłości

„Bardzo się ciesZambia - Adopcja Miłościzę, że mogę do Ciebie napisać, drogi Przyjacielu z Polski. Uczę się aktualnie w 10 klasie  Szkoły Podstawowej w Lusace. Kilka ostatnich tygodni spędziłam tutaj w Kasisi. Kocham zarówno to miejsce oraz ludzi, jak i szkołę, do której chodzę. Staram się każdego dnia zgłębiać swoją wiedzę oraz poprawiać oceny w dzienniku. Wiem ile wysiłku wkładasz, aby pomagać osobom takim jak ja i doceniam to. Dziękuję Bogu za to błogosławieństwo, które objawia się w Twojej opiece i miłości. Każdego dnia budzę się dumna z tego, że mam takiego opiekuna jak Ty !”

Powyższy fragment listu od dziewczynki imieniem Thabu bardzo wiele mówi o tym wspaniałym miejscu, jakim jest Wioska Misyjna Kasisi Children’s Home, będąca jednocześnie domem dziecka. To tutaj dzieci z Zambii, które straciły swoich najbliższych znajdują troskliwą opiekę. Często są to dzieci ciężko chore, osamotnione, skrzywdzone przez dorosłych… Przełożoną placówki jest siostra Mariola ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Starowiejskich, która oddaje cały swój czas i serce, by „Bejbiki”, „Przedszkolaki” oraz „Uczniowie” odkrywały jaśniejszą stronę życia ziemskiego.

Włączając się w pomoc poprzez Program Adopcja Miłości pomożesz Siostrom otaczać mądrą opieką część dzieci z Kasisi (łącznie w domu jest ponad 250 wychowanków). Twoje pieniądze zostaną przekazane na zakup leków, jedzenie, ciepłe ubrania, mundurki szkolne, książki, zeszyty oraz przybory szkolne. Pokryte zostaną również wszelkie koszty związane z uczęszczaniem dzieci adopcyjnych do szkoły. Efekty takiej pomocy już widać w listach, jakie otrzymujemy. Warto więc utrzymywać ten dobry kurs. Pomożesz ?

Zambia - Adopcja Miłości Zambia - Adopcja Miłości

 

Dzieci objęte programem Adopcji Miłości poznasz na stronach naszego informatora, który wysyłamy co kwartał do wszystkich adopcyjnych rodziców. 

Dołącz do programu Adopcja Miłości