Szablon wolontariusza na misji
[misja co=”imie”] [misja co=”nazwisko”]

[misja-test noempty=”misja.kraj”]
[misja co=”kraj”]
[/misja-test]
[misja-test noempty=”misja.miasto”]
, [misja co=”miasto”]
[/misja-test]