Palabek GO – posiłek dla uchodźców w Ugandzie

Deklaruję udział placówki w akcji Palabek-GO - posiłek dla uchodźców w Ugandzie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SWM Młodzi Światu do celów misyjnych, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).