Formularz korespondencji

Imię
Nazwisko

Chęć otrzymywania korespondencji:Chcę otrzymywać korespondencję z informacjami nt. bieżących projektów SWMChcę otrzymywać korespondencję tylko raz w roku z raportem z działalności SWMNie chcę otrzymywać korespondencji
Chcę otrzymywać korespondencję za pośrednictwem:Poczty elektronicznej na adres e-mail:
e-mail

Poczty tradycyjnej na adres:
Ulica
Kod pocztowy
Miejscowość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (konieczna jeśli chcą Państwo otrzymywać korespondencję):Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SWM Młodzi Światu do celów misyjnych, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).