Jak to działa


Wypełniasz deklarację

Wypełniając poniższy formularz, decydujesz o kraju, kwocie i okresie przez jaki chcesz wspierać dzieci. Wraz z otrzymaniem od nas potwierdzenia przystąpienia do programu – stajesz się „rodzicem adopcyjnym”.


Co zapewniasz dzieciom i młodzieży?

Edukację, w tym opłacasz czesne
Zakup książek, zeszytów, przyborów szkolnych, obowiązkowego mundurka szkolnego
Posiłek
Ubrania i buty
Pomoc medyczną, lekarstwa


Dane bankowe do wpłat

Salezjański Wolontariat Misyjny
MŁODZI ŚWIATU
ul. Tyniecka 39, 30-323 Kraków

Bank PEKAO SA
80 1240 4533 1111 0000 5431 8801
Dopisek: Adopcja miłości, kraj adopcyjny
(Malawi / Bangladesz / Boliwia / Kenia / Syria / Irak / Ukraina)


Otrzymujesz informacje

Minimum raz na kwartał otrzymujesz od nas Informator Adopcyjny, w którym znajdziesz wiadomości z placówek, objętych programem. Korespondencja będzie przesyłana za pomocą wybranego przez Ciebie środka komunikacji.

 

 

Zaadoptuj dzieci

Chcę objąć opieką dzieci z kraju:
Deklaruję się wpłacać roczną kwotę w wysokości:
Będę dokonywać wpłat:
Chcę wspierać dzieci przez okres:
Będę wspierać dzieci także opieką modlitewną.

Gotowy, aby zaadoptować?

Zaadoptuj teraz!

Już zaadoptowali

Poznaj dzieci i kraje adopcyjne


Bangladesz

W Lokhikul znajduje się druga nowo otwarta placówka salezjańska w Bangladeszu.

Dowiedz się więcej >>


Boliwia

W domu dziecka w położonej a Andach Tupizie mieszka 25 podopiecznych z regionu Sud Chichas.

Dowiedz się więcej >>


Kenia

W stolicy Kenii, Nairobi, żyje na ulicy około 40 tysięcy dzieci. Karinde jest dla nich namiastką domu.

Dowiedz się więcej >>


Malawi

Programem objętych zostało 30 dzieci oraz młodzieży w wieku 15-27 lat z Lilongwe oraz okolic.

Dowiedz się więcej >>


Syria

Trzy placówki salezjańskie Don Bosco w Aleppo, Damaszku oraz Kofroun dają schronienie, a także zapewniają naukę oraz wyżywienie dla około 2200 dzieci i młodzieży.


Irak / Liban

Sytuacja dzieci pochodzących z Iraku, które zamieszkują Liban jest bardzo trudna. Z racji tego, że Salezjanie nie są obecni w Iraku. W program Adopcji Miłości włączyliśmy młodych Irakijczyków przebywających w Libanie. 


Ukraina

Szkoła integracyjna w Żytomierzu zapewnia edukację i ciepły posiłek najbiedniejszym dzieciom. Obecnie uczęszcza do niej 162 uczniów, w tym 20 dzieci niepełnosprawnych.

 


Uganda, Palabek

Sytuacja w obozie dla uchodźców w Palabek jest bardzo trudna.  Jest wiele potrzeb, jednak
w tym momencie, najpilniejszą i podstawową potrzebą jest zapewnienie wyżywienia dla dzieci i młodzieży.

Dowiedz się więcej

Czym jest Adopcja Miłości?

Adopcja Miłości to projekt, którego podstawowym celem jest zapewnianie ubogim dzieciom z różnych części świata edukacji. Projekt jest prowadzony przez Stowarzyszenie Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU z siedzibą w Krakowie. Obecnie wspieramy dzieci znajdujące się w placówkach w Malawi, Kenii, Boliwii, Syrii, Iraku, Bangladeszu oraz na Ukrainie. Każda placówka ma przydzielonego tzw. koordynatora programu. To koordynator decyduje, które dzieci potrzebują wsparcia w ramach programu. Darczyńca wypełniając deklarację uczestnictwa staje się automatycznie rodzicem adopcyjnym dla tych dzieci. Modli się on za nie oraz zasila fundusz adopcyjny, z którego przekazywane są pieniądze do poszczególnych placówek. Koordynatorzy rozdzielają następnie pieniądze zgodnie z potrzebami dzieci. Dzieci nie są więc przydzielane do konkretnego rodzica adopcyjnego, co pozwala w bardziej efektywny i sprawiedliwy sposób rozdzielić fundusze zgodnie z faktycznymi potrzebami dzieci. Koordynatorzy rozliczają się z wydatkowanych pieniędzy. Rodzice adopcyjni otrzymują raz na kwartał informacje z placówek adopcyjnych w formie tzw. Informatora Adopcyjnego.

Jaką kwotą i jak często należy zasilać fundusz adopcyjny?

To zależy od możliwości finansowych i chęci darczyńcy. Nie narzucamy żadnych kwot. Liczy się szczerość intencji. Każdy grosz powiększa fundusz, z którego przekazywane będą pieniądze do placówek z przeznaczeniem na edukację konkretnych potrzebujących dzieci.
Przykładowo dla Bangladeszu rocznie na 1 dziecko przypadają następujące rodzaje kosztów:
– opłaty szkolne – 40 euro
– zeszyty, książki etc. – 20 euro
– mundurek szkolny – 7 euro
– wyżywienie – 240 euro
Razem: 307 euro, czyli biorąc kurs euro na poziomie 4,17 zł = 1280 zł rocznie za 1 dziecko, czyli miesięcznie ok. 100 zł.
Dla Afryki średnio przyjąć można przelicznik 3 zł dziennie, co daje ok. 1080 zł rocznie za 1 dziecko, czyli ok. 90 zł miesięcznie.

Czy Adopcja polega tylko na wpłacaniu pieniędzy?

Bez opieki duchowej wyrażonej modlitwą za potrzebujące dzieci uczestnictwo w programie mija się z celem. Modlitwa plus jałmużna to pakiet optymalny stanowiący dobre narzędzie w walce z ubóstwem. Módlmy się o mądre wkraczanie w dorosłe życie dla dzieci adopcyjnych. O to, aby umiały mądrze korzystać w dorosłym życiu ze zdobytej w szkole wiedzy. Aby nigdy, ale to nigdy, nie zapomniały o Bogu, który jest prawdziwym Dawcą wszelkiej dobroci. Forma modlitwy – dowolna, Bóg bowiem wysłuchuje każdego, kto szczerze się do Niego zwraca.

Jak zostać rodzicem adopcyjnym?

To proste! Wystarczy, że wypełnisz formularz online dostępny na stronie internetowej programu lub prześlesz deklarację uczestnictwa pocztą tradycyjną na adres: Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU, ul. Tyniecka 39, 30-323 Kraków z dopiskiem „Adopcja Miłości”. Deklaracja ma dla nas wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania finansowego. Pozwala ona zaplanować skalę pomocy i kwoty przyszłych przelewów do placówek adopcyjnych.

Czy będę otrzymywać informacje o dziecku, które adoptowałem/-am?

Program Adopcja Miłości z założenia ma charakter projektowy. Oznacza to, że nie łączymy poszczególnych darczyńców z konkretnymi dziećmi. Rodzice adopcyjni obejmują swoją opieką grupę konkretnych dzieci z wybranych placówek. Pozwala to koordynatorom w bardziej sprawiedliwy i efektywny sposób rozdzielać otrzymane fundusze. Zależy nam, aby pomoc trafiała do każdego dziecka w danym regionie, które tej pomocy potrzebuje. Pomoc ta może różnić się w zależności od sytuacji życiowej danego dziecka. Każdy rodzic adopcyjny otrzyma raz na kwartał tzw. Informator Adopcyjny, w którym zawarte będą bieżące informacje o dzieciach objętych programem (z podziałem na poszczególne placówki): wywiady, listy, zdjęcia, relacje z wydarzeń w placówce etc.

Dlaczego mam Wam ufać?

Stowarzyszenie Salezjański Wolontariat Misyjny MŁODZI ŚWIATU już od ponad 20 lat poprzez realizację licznych projektów i inicjatyw niesie skuteczną pomoc najbardziej potrzebującym osobom na świecie. Naszą misją jest ewangelizacja poprzez działanie. Tylko w konkretnym działaniu bowiem, możemy ukazywać niezmierzoną dobroć Bożą. Regularnie publikujemy sprawozdania z naszej działalności. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.

Masz więcej pytań?

Napisz do nas

8
KRAJÓW OBJĘTYCH PROGRAMEM ADOPCJI MIŁOŚCI
430
osób zaangażowało się w program adopcji miłości
90 zł
potrzeba średnio miesięcznie, aby zapewnić edukację 1 dziecku
kraken darknet kraken darknet blacksprut blacksprut